Łańcuchy do słupków

Łańcuchy do słupków

Łańcuchy stalowe to dekoracyjne elementy małej architektury miejskiej do słupków ulicznych. Produkujemy łańcuchy ocynkowane, które zalecamy lakierować w miejscu ich montażu, po czym zamontować na słupkach parkowych.